Definiuje wartości i cele projektu wnętrz oraz nakreśla najwłaściwsze narzędzia ich realizacji. Określający konieczne działania w zakresie przestrzennym i wizerunkowym w celu wywołania oczekiwanych emocji wśród użytkowników zaprojektowanego wnętrza.