Realizowany jest w oparciu o wnioski i schematy działań opracowane w scenariuszu. Wspólnie z Klientem wypracowujemy najbardziej satysfakcjonujące rozwiązania, by w rezultacie stworzyć kompletny pakiet materiałów projektu wnętrz.