Uzupełnienie projektu wnętrz w część wizerunkową. Opracowywane zostają elementy firmowe i promocyjne. Projekty graficzne tworzone są na podstawie wypracowanych w scenariuszu wytycznych, które gwarantuje spójność projektu wnętrz i całej marki.